11-07-2020 Muziekvereniging DTKS neemt afscheid van een viertal bestuursleden

11-07-2020 Muziekvereniging DTKS neemt afscheid van een viertal bestuursleden

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die gehouden werd op zaterdag 1 juli 2020 nam de vereniging afscheid van een viertal bestuursleden die jarenlang deel hebben uitgemaakt van de besturen van de Harmonie Kunst & Strijd en het Alg. Drum- en Trompetterkorps De Tukkers.

Per 1 januari 2020 zijn beide verenigingen gefuseerd waarna het Bestuur terug werd gebracht van negen naar vijf personen. De huidige voorzitter van Muziekvereniging DTKS, Sjoerd Janssen had voor ieder van hen een lovend woordje en bedankte hen voor al hun werk dat ze voor hun verenigingen in de loop der jaren hebben verricht. Daarvoor ontvingen ze uit zijn handen allemaal een zuivelmand en een mooie bos bloemen.

Op de foto ziet u de aftredende bestuursleden met op de achterste rij van links naar rechts:

Bram Nowee (voormalig Vz Kunst&Strijd), Ellen Noordkamp (voormalig secretaris De Tukkers), Rudi Menzel (voormalig algemeen bestuurslid De Tukkers)
Op de voorgrond Louis van der Walle (Ere-voorzitter van Kunst&Strijd en voormalig penningmeester)

Omdat het Bestuur is teruggebracht tot een vijftal personen zijn er verschillende commissies benoemd die het Bestuur moeten ontlasten op bepaalde gebieden. Na de zomervakantie zullen door de uniformen commissie alle leden polo’s of t-shirts overhandigd krijgen zodat iedereen er weer pico bello bij loopt.

Nadat Carla Peters (Secretaris) het jaarverslag over 2019 had besproken ging penningmeester Arjan van Huizen in op de financiële gang van zaken. De corona crises heeft de vereniging financieel hard getroffen doordat o.a. inkomstenuit optredens wegvielen en de vaste kosten doorliepen. Voor 2020 verwachtte hij dan ook een negatief resultaat.

Nadat de lock-down enkele weken terug versoepeld werd konden de leerlingen van de vereniging al snel weer verder met hun reguliere lessen. Nadat de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) met het RIVM en het Ministerie van OCW een protocol heeft opgesteld kon er na ruim 3 maand weer begonnen worden met repeteren met de A,B en C orkesten van de vereniging waarbij uiteraard rekening moest worden gehouden met alle eisen die gesteld werden zoals de 2m afstand tussen de muzikanten onderling. Dit is natuurlijk lang niet ideaal, maar het is nog altijd beter dan helemaal niet repeteren geeft voorzitter Janssen aan. Ook bleek dat de leden de afgelopen maanden alle sociale contacten erg gemist hebben.

Door de corona-crises zijn alle optreden voor dit jaar gecanceld. Wel kwam de reiscommissie met de mededeling dat de dit jaar ingeplande concertreis naar Oostenrijk (Blechhaufen in Mayrhofen) verschoven is naar 2022. De uitnodiging daarvoor is inmiddels binnengekomen.

Tenslotte werd er gestemd over de nieuwe statuten van de vereniging en deze werden unaniem akkoord bevonden. Na de rondvraag sloot voorzitter Janssen de vergadering.