Het bestuur

Voorzitter: Sjoerd Janssen
Penningmeester: Arjan van Huizen
Secretaris: Carla Peters-Beckers
Bestuurslid: Wilfried Scheffer
Bestuurslid: Jennifer van Huizen

Indien u contact wenst op te nemen met het bestuur kunt u bellen met
Sjoerd Janssen 06 – 244 06 531 of mailen naar dtks@kpnmail.nl